Naujienos

05.31.2017

2017 metų mokesčiai Pirmo puslapio

Sodininkų bendrijos „PAEŽERYS 1“

Visuotinio pakartotinio sodininkų ir bendrijos narių susirinkimo nutarimas

2017 05 13

Patvirtinti SB „PAEŽERYS 1“ 2017 m. pajamų – išlaidų sąmatą su 6 Eur metiniu mokesčiu už arą. Metinius mokesčius sumokėti iki 2017 m. birželio mėn. 30 d. Nuo 2016 m. liepos mėn. 1 d. bus skaičiuojami delspinigiai 0,04 proc. už kiekvieną pradelstą dieną.

P.S. Pagal LR sodininkų bendrijų įstatymą visuotinio susirinkimo nutarimai privalomi visiems turintiems sklypus SB teritorijoje.

 

    

Sodininkų bendrijos „PAEŽERYS 1“

Visuotinio pakartotinio sodininkų ir bendrijos narių susirinkimo nutarimas

2016 06 04

Patvirtinti SB „PAEŽERYS 1“ 2016 m. pajamų – išlaidų sąmatą su 6 Eur metiniu mokesčiu už arą.   Metinius mokesčius sumokėti iki 2017 m. liepos mėn. 1 d.

Nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. 1 d. bus skaičiuojami delspinigiai 0,04 proc. už kiekvieną pradelstą dieną.

P.S. Pagal LR sodininkų bendrijų įstatymą visuotinio susirinkimo nutarimai privalomi visiems turintiems sklypus SB teritorijoje.

Atnaujinta 17 gegužės 31, Trečiadienis 12:09
05.02.2017

Skirkime 2 procentus sodų bendrijai

Kviečiame skirti 2 % paramą,

sodininkų bendrijai „Paežerys 1“ ,     

nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Surinktas lėšas kiekviena gatvė galės panaudoti savo gatvės poreikiam.

Prašymą skirti paramą (FR0512 formą), galite pateikti per VMI elektroninio deklaravimo sistemą.

Paramos gavėjo kodas yra SB „Paežerys 1“ įmonės kodas : 191543284

SB „Paežerys 1“ valdyba

04.18.2017

2017 metų pakartotinis visuotinis susirinkimas

V I S U O T I N I S PAKARTOTINIS SODININKŲ BENDRIJOS PAEŽERYS 1 SODININKŲ  SUSIRINKIMAS

 

Šių metų gegužės mėn. 13 dieną 11 valandą

Sakališkių g. prie autobusų stotelės “PAEŽERYS“ įvyks

A T A S K A I T I N I S PAKARTOTINIS BENDRIJOS SODININKŲ SUSIRINKIMAS

 

DARBOTVARKĖJE:

  1. Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2016 metus.
  2. Bendrijos ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už 2016 metus.
  3. Revizijos komisijos ataskaita.
  4. Diskusijos, ataskaitų tvirtinimas ir Valdybos veiklos įvertinimas.
  5. 2017m. nario mokesčio ,pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas
  6. Skolų iš bendrijos narių išieškojimo problemos.
  7. Infrastruktūros vystymo perspektyvos.
  8. Einamieji klausimai.

Kviečiame visus sodininkus, ir ne bendrijos narius, aktyviai dalyvauti.

 

Bendrijos narių registracija nuo 10 val. 30 min.

       Su susirinkimo dokumentais galima susipažinti adresu:

Krakiškių sodų 4-oji gatvė Nr.25.

Tel. 272 6696; 8615 38409.

Tinklalapyje www.s.b.paezerys1

 

 

BENDRIJOS VALDYBA

Atnaujinta 17 gegužės 10, Trečiadienis 05:47