2018 06 16 Visuotinio pakartotinio ataskaitinio rinkiminio bendrijos narių susirinkimo protokolas

Visuotinis pakartotinis ataskaitinis rinkiminis bendrijos narių susirinkimas įvykęs 2018 m. birželio mėn. 16  d. nutarė  :

1.Patvirtinti bendrijos valdybos veiklos, ūkinės-finansinės veiklos, revizinės komisijos ataskaitas.

2.Valdybos veiklą įvertinti gerai.

3. Išrinkti SB ,,PAEŽERYS 1“ valdybos pirmininku Adolfą Algį Slavinską.

4.Valdybos nariais išrinkti: Arūnas Gerasionis,Vitalijus Fominas, Jadvyga Orševska, Pranciškus Vitta, Gediminas Jukna, Egidijus Meškauskas.

5.Revizijos komisijos nariais išrinkti:  Jonas Gibavičius, Aldona Lenkovskienė,  Sigitas Tomkus.

6.Patvirtinti metinį mokestį 7.00 EURUS už arą ir  sumokėti iki rugsėjo mėn 1 d.

7.Nuspręsta jungtis prie  UAB “Vilniaus vandenys” centralizuotos vandentekio ir nuotekų infrakstūros pagal UAB ”Vilniaus vandenys” infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodiką ir nustatytą tvarką.

8.Nutarta užsakyti vandentekio ir nuotekų tinklų statybos projektą ir įgalioti   valdybos prmininką pasirašyti sutartį su projektine organizacija.

9.Įgalioti valdybos pirmininką Adolfą Algį Slavinską atlikti bendrijos vardu visus veiksmus susijusius su prie UAB „Vilniaus vandenys“ centralizuoto vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros jungimosi.

10.Kiekvienam sklypo savininkui iki 2018 07 01 sumokėti 60 EURŲ mokestį už vandentiekio ir nuotekų projekto parengimą.

11.Nutarta, paskelbus, kad SB „Paežerys 1“ bus jungiama prie tinklų, kuriuos finansuoja UAB „Vilniaus vandenys“ ir prieš pasirašant įgaliotam asmeniui sutartį dėl geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos, sklypų savininkus sumokėti po 300 EURŲ užstatą, kuris prisijungus prie tinklų bus grąžintas.

12. Nuspręsta įgalioti A.A.Slavinską išsiaiškinti ir atlikti SB „Paežerys 1“ vardu veiksmus dėl laisvų dviejų sklypų, kurie priklauso žemėtvarkai,  pirkimą lengvatine kaina.

 

   Susirikimo pirmininkė                                                      J.Orševska

   Susirinkimo sekretorė                                                        I.Piaseckienė

Atnaujinta 18 birželio 29, Penktadienis 13:31