Naujienos

04.18.2020

2020 04 17 valdybos posėdžio protokolas Pirmo puslapio

               SODININKŲ DĖMESIUI!!!!!

       SODININKŲ BENDRIJOS „PAEŽERYS 1“ VALDYBOS POSĖDŽIO

                                            PROTOKOLO Nr. 36 IŠRAŠAS          2020 04 17

            Posėdžio vieta – nuotoliniu būdu virtualiai

            Dalyvauja:       Adolfas Algis Slavinskas,       Vitalijus Fominas, Jadvyga Orševska, Pranciškus Vitta, Arūnas Gerasionis, Egidijus Meškauskas,                

Darbotvarkė:

1. Įpareigojimas pirmininkui pasirašyti VV sutartį.

2. Avansinio nario mokesčio rinkimas už 2020 metus.

3. VV skirto užstato surinkimo problemos.

1.Įpareigojimas pirmininkui pasirašyti VV sutartį.

S/b valdyba įpareigoja pirmininką A. A Slavinską pasirašyti gautą iš VV geriamo vandens tiekimo ir(ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį kai bus išspręstas užstato surinkimo klausimas.

Balsuota:

Už - vienbalsiai

2.Avansinio nario mokesčio rinkimas už 2020 metus.

a) Pagal LR Vyriausybės nutarimą, dėl paskelbto COVID-19 karantino, yra uždrausti bet kokie vieši renginiai t. y. šiuo metu negalima skelbti visuotinio ataskaitinio- rinkiminio susirinkimo.

b) Nesumokėjus iki 2020-05-06 finansinių įsipareigojimų Vilniaus vandenims ( užstato norint prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų) VV nutraukia sutartį ir visoms keturioms sodo bendrijoms ( s/b „Šermukšnėlė“, s/b „Žalieji ežerai“ , s/b „ Ridikas“, s/b „Paežerys1“) nebus vykdomi tinklų statymo darbai.

c) Susidarius sodo bendrijoje sunkiai materialiniai padėčiai.

Remiantis šiais kriterijais sodo bendrijos valdyba nutaria:

a) paskelbti skubų avansinį nario mokesčio rinkimą už 2020 metus.

b) nustatyti avansinį nario mokestį 50 eurų nuo sklypo

c) sumokėti avansinį nario mokestį iki 2020-04-28

Balsuota:

             Už - vienbalsiai

Primename, vykdant visuotinio susirinkimo priimtą nutarimą, iš sodininkų nesumokėjusių nario mokesčio 2 ir daugiau metų, skolos bus išieškomos teismo keliu.

Prašome visų sodininkų supratimo ir tolerancijos.

2. VV skirto užstato surinkimo problemos.

Pagal bendrijos buhalterio V. Fomino pateiktą 2020-04-16 dienai sąrašą dar 42 sodininkai nesumokėjo 300 eurų užstato. Prašome visus skolininkus kuo skubiau įvykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus, kurie yra patvirtinti kiekvieno parašu. Sodininkai, neįvykdę savo priimtų įsipareigojimu, kurie buvo priimti 2018 m. ataskaitiniame - rinkiminiame susirinkime, ir dėl kurių kaltės bus sužlugdyta geriamo vandens tiekimo ir(ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartis, bus paskelbti internetiniame puslapyje ir skelbimų lentose.

Nutarta:

Skubiai pakartotinai paskambinti skolininkams.

Balsuota:

Už – vienbalsiai

   Valdybos pirmininkas A. A. Slavinskas   ________________    

                                                                             parašas

04.14.2020

Reikalavimai statiniams ir želdiniams sodininkų bendrijose Pirmo puslapio

Reikalavimai želdiniams sodų bendrijose gali būti rasti mūsų bendrijos puslapyje:

http://paezerys1.lt/index.php/dokumentai-sb/item/166-reikalavimai-statiniams-ir-%C5%BEeldiniams-sodinink%C5%B3-bendrijose

 

03.31.2020

Sveikiname su Šv. Velykomis Pirmo puslapio

Šventų Velykų proga linkime :
Daugiau šviesos - kad šiandien būtų šviesiau nei vakar,
Daugiau džiugesio - kad šypsenomis pasipuoštų veidai,
Daugiau supratimo ir meilės artimui,
Daugiau saulės spindulių, mėlynų debesėlių, spalvotų drugių,
Pakilios pavasarinės nuotaikos,
Daugiau gerumo ir tikro laimės jausmo...
Tegul atgimimas pasklinda ne tik gamtoje, bet ir širdyse, tegul prisikėlimo dvasia užlieja visus, atnešdama viltį, ramybę, džiaugsmą...

Jaukių, šiltų Šventų Velykų linki s/b „Paežerys1" valdyba