Naujienos

05.14.2024

Visuotinis susirinkimas Pirmo puslapio

Šių metų  gegužės mėn.  16 dieną (ketvirtadienį)  19 valandą

 

Sakališkių g. prie autobusų stotelės PAEŽERYSįvyks

VISUOTINIS ATASKAITINIS SODININKŲ BENDRIJOS

PAEŽERYS 1”

SODININKŲ SUSIRINKIMAS

                                              DARBOTVARKĖ:

1. Bendrijos Valdybos veiklos ataskaita už praėjusį finansinį laikotarpį (nuo 2023 m. balandžio 1d iki 2024 m. kovo 31d), diskusijos, ataskaitos                              tvirtinimas.

2. Bendrijos ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už praėjusį finansinį laikotarpį (nuo 2023 m. balandžio 1d iki 2024 m. kovo 31d) diskusijos,   ataskaitos tvirtinimas.

3. Revizijos komisijos ataskaita už praėjusį finansinį laikotarpį, diskusijos, ataskaitos tvirtinimas.

     4. Kelių tvarkymo projekto pristatymas.

     5. SB “PAEŽERYS1” finansinio laikotarpio (nuo 2024 m. balandžio 1d. iki 2025 m. kovo 31d.) metinio mokesčio ir pajamų-išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6.   Einamieji klausimai:

  1. Dėl koncepcijos ir aplinkos ministerijos rengiamo įstatymo projekto;
  2. Sakališkių gatvės apšvietimo projekto ketinimų protokolo aptarimas ir pritarimas;
  3. Skolų iš sodo Bendrijos sodininkų išieškojimo problemos;
  4. NŽT atliktų darbų išvados;
  5. Informacija individualių nuotekų tvarkymo įrenginių savininkams;

Kviečiame visus sodininkus, bendrijos narius ir kitus asmenis, aktyviai dalyvauti.

Bendrijos narių registracija nuo 18 val. 30 min.

         Su susirinkimo dokumentais galima susipažinti adresu:

Krakiškių sodų 1-oji gatvė Nr.2.

Tel. ; 8602 12455.

Tinklalapyje  www.paezerys1.lt

Susirinkimui neįvykus dėl kvorumo, pakartotinis susirinkimas vyks š.m. gegužės mėn. 30 d.  19 val. ten pat, pagal tą pačią darbotvarkę.

 

Dokumentai pasiekami šioje nuorodoje:

https://drive.google.com/drive/folders/14B9tyz0AtZ1fbjc9TXpriQUePZHONEdj?usp=drive_link

 

05.05.2023

Visuotinis ataskaitinis rinkiminis narių susirinkimas Pirmo puslapio

Šių metų gegužės mėn. 18 dieną (ketvirtadienį) 19 valandą

Sakališkių g. prie autobusų stotelės “PAEŽERYS“ įvyks

VISUOTINIS ATASKAITINIS-RINKIMINIS SODININKŲ BENDRIJOS
“ PAEŽERYS 1”
SODININKŲ SUSIRINKIMAS

DARBOTVARKĖ:

1. Bendrijos Valdybos veiklos ataskaita už praėjusį finansinį laikotarpį (nuo 2022 m. balandžio 1d iki 2023 m. kovo 31d), diskusijos, ataskaitos tvirtinimas, veiklos vertinimas.
2. Bendrijos ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už praėjusį finansinį laikotarpį (nuo 2022 m. balandžio 1d iki 2023 m. kovo 31d) diskusijos, ir ataskaitos tvirtinimas.
3. Revizijos komisijos ataskaita už praėjusį finansinį laikotarpį, diskusijos ir ataskaitos tvirtinimas.
4. Sodo Bendrijos Valdybos ir Valdybos pirmininko rinkimai.
5. Revizijos komisijos ir Revizijos komisijos pirmininko rinkimai.
6. SB “PAEŽERYS1” finansinio laikotarpio (nuo 2023 m. balandžio 1d. iki 2024 m. kovo 31d.) metinio mokesčio ir pajamų-išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. Einamieji klausimai:
a) Skolų iš sodo Bendrijos sodininkų išieškojimo problemos;
b) NŽT atliktų darbų išvados;
c) Informacija apie VV sumokėto avanso grąžinimą;
d) Bendrijos buveinės adreso registravimas;

Kviečiame visus sodininkus, bendrijos narius ir kitus asmenis, aktyviai dalyvauti.

Bendrijos narių registracija nuo 18 val. 30 min.

Su susirinkimo dokumentais galima susipažinti adresu:
Krakiškių sodų 1-oji gatvė Nr.2.
Tel. ; 8686 62038.
Tinklalapyje www.paezerys1.lt

Susirinkimui neįvykus dėl kvorumo, pakartotinis susirinkimas vyks š.m. birželio mėn. 01 d. 19 val. ten pat, pagal tą pačią darbotvarkę.

BENDRIJOS VALDYBA 2023.05.03

04.04.2023

Sveikinimas Pirmo puslapio

Gerb. Sodininkai,
Linkime džiaugsmingai paminėti Šv. Velykų prisikėlimo stebuklą ir atvira širdimi priimti jo teikimas dovanas: tikėjimą, viltį, dvasios ir kūno atgimimą naujam virsmui, naujam etapui. Palaimingų Šv. Velykų.

SB „Paežerys1“ valdyba

Atnaujinta 23 balandžio 04, Antradienis 12:35