Naujienos

12.10.2020

Sveikiname !!! Pirmo puslapio

                    

Linksmų Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų linki sodo bendrijos valdyba

Atnaujinta 20 gruodžio 10, Ketvirtadienis 08:08
08.18.2020

Vandientiekio ir Nuotekų įvadų vietos pasirinkimas Pirmo puslapio

SVARBU!:Gerbiami „sodininkai“, turime šiek tiek naujienų dėl Vandenų ir nuotekų:


1. Kaip žinome, šiuo metu yra projektuojami magistraliniai tinklai ir tiems iš mūsų, kurie pasirašė ir laiku pervedė „garsiuosius“ 300 Eur, numatomos atšakos iki sklypo ribos. Iš projektuotojų gavome prašymą pažymėti, kur konkrečiai yra pageidaujami įvadai Vandeniui (V1) ir Fekalijoms (F1) ties kikevieno sklypo riba.

 1. Kiekvienam sklypui yra paruošta toponuotrauka, kaip pavyzdyje, kur reikia savininkui savo ranka apytiksliai pažymėti V1 ir F1 sklypo ribos kirtimo vietas (jei norite pažymėti labai tiksliai, galite tada atskirai nurodyti atstumus nuo sklypo krašto ar kito atskaitos taško, kokiu atstumu pageidaujate). Jei nuotekoms pageidaujamas gilesnis nei 1,2 m įvadas, tuomet būtina tai pažymėti. Tiems, kas jau turi valymo įrenginius ar išsėmimo duobes gatvės pusėje, yra rekomenduojama galvoti apie esamo vamzdžio pratęsimą toliau iki sklypo ribos. Taigi Jums pravartu pasitikslinti, kokiame gylyje yra esamo vamzdžio galas. Tipinis nuotekų vamzdžio nuolydis yra 1-2%.
 2. Įvado vietos (ties sklypo riba) turi būti bent 1 m atstumu viena nuo kitos ir nuo dujų bei elektros įvadų vietų.
 3. Svarbus aspektas dėl vandentiekio, kad skaitiklis yra montuojamas pastato viduje ant pirmos išorinės sienos (per kurią įėjo vamzdis). Taigi galite pagalvoti, kur jūsų name tai patogiausia.
 4. Visas šias sklypų toponuotraukas turime Valdyboje, todėl šį penktadienį ir šeštadienį (08. 21-22) Pirmininkė Jadvyga Orševska lauks visų Jūsų adresu Krakiškių sodų 1 oji g. Nr. 2, kad pasižiūrėtumėte, pažymėtumėte ir pasirašytumėte (kaip pavyzdyje). Toponuotraukų pasiimti ir pagalvoti namie negalima. Pagalvokite ir pasitarkite su antrąją puse ar kitais konsultantais prieš atvykdami. Jei negalėsite atvykti dabar, tai bus galima padaryti per artimiausias 2 savaites, tačiau jau reikės derintis susitikimo laiką ir vietą su gatvės įgaliotiniais.

P.S.: Šiuo metu toponuotraukos yra parengtos sklypams, kurie buvo 2019 m. sąraše ir už kuriuos sumokėtas 300 Eur užstatas. 38 sklypams, kurie į šį sąrašą buvo įtraukti pavasarį, šią procedūrą reiks atlikti vėliau (po savaitės ar dviejų), t. y. kai bus parengtos toponuotraukos.

2. Dėl darbų terminų: 2021 metų pradžioje planuojama gauti statybos leidimus ir pavasarį pradėti statybos-kasimo darbus, kurių pabaiga ne vėliau kaip 2022 gegužės mėn.

3. Po to, kai bus pradėtos statybos, bus galima išsiimti technines sąlygas ir pradėti projektuotis komunikacijas sklypo viduje.

Atnaujinta 20 rugpjūčio 18, Antradienis 18:52
07.30.2020

Pranešimas dėl gatvių kadastrinių ribų Pirmo puslapio

DĖMESIO!!!

SVARBI INFORMCIJA SB “PAEŽERYS-1” ESANČIŲ SKLYPŲ SAVININKAMS

Kaip jau dauguma turbūt žinote, pastorojo visuotinio susirinkimo metu buvo nutarta, jog SB “Paežerys-1” sieks perduoti vidines Bendrijos gatves Vilniaus miesto savivaldybei pagal Vyriausybės patvirtintą tvarką. Šiuo perdavimu siekama:

 • pagerinti kelių priežiūrą, ypač žiemos metu;
 • palengvinti projektų dėl gatvių asfaltavimo priėmimą ir eigą;
 • palengvinti projektų dėl gatvių apšvietimo priėmimą ir eigą;
 • efektyvesnio bendravimo su Vilniaus miesto savivaldybe sprendžiant kitus klausimus, susijusius su gatvių priežiūra, remontu ir pan.

Tam, kad Vilniaus miesto savivaldybė galėtų perimti Bendrijos vidines gatves, jos privalo būti mažiausiai 4,5 metrų pločio, o pagal mūsų teritorijos generalinį planą 6 m. Deja, labai didelė dalis Bendrijos gatvių atkarpų yra susiaurintos dėl sklypų savininkų savavališkai/dėl neapsižiūrėjimo/kitų priežasčių užimtos, jiems teisėtai nepriklausančios teritorijos.

Informuojame, kad SB „Paežerys-1“ kreipsis į Nacionalinę Žemės Tarnybą (NŽT) su prašymu išmatuoti esamų gatvių kadastrinę situaciją ir nustatyti, ar/kiek kurie sklypų savininkai turi atsitraukti savo tvoras, išsikelti/pašalinti želdinius ir/ar savavališkus statinius. (Šią paslaugą NŽT teikia nemokamai). Preliminari eiga po kreipimosi į NŽT:

 1. Sklypų savininkai, kurie yra apsitvėrę, ar kitaip užėmę Bendrijos gatvių teritoriją, gaus pranešimą iš NŽT su nurodymu atlaisvinti jiems nepriklausančią teritoriją. Pradžioje taikomas tik įspėjimas, bet jam nepaklusus jau taikomos baudos.
 2. Nereaguojant į NŽT nurodymus NŽT gali inicijuoti teritorijos atlaisvinimą pati (tvoros griovimas, želdinių pašalinimas ir t.t.). Už atliktus darbus sąskaitą gaus atitinkamo sklypo savininkas.
 3. Jeigu sklypas yra įregistruotas neteisėtai, t.y. nesilaikant generalinio plano ir yra pasisavinta bendro naudojimo (kelių) žemė, NŽT iniciatyva į procesą įsijungia Prokuratūra, kuri imasi veiksmų dėl neteisėtai pasisavintos valstybinės žemes, t.y. gatvės.

Draugiškai rekomenduojame tiems, kurie patys žino, jog jų sklypai peržengia privataus sklypo ribas, imtis atitinkamų veiksmų atitraukiant tvoras, pašalinant želdinius, apgenint medžių šakas ir pan.

Atkreipiame dėmesį, jog SB „Paežerys“ kreipsis dėl kadastrinių sklypų matavimų tik su Bendrijai priklausančiomis gatvėmis. Bet kokie sklypų ribų neatitikimai tarp privačių sklypų nebus nagrinėjami ir turi būti sprendžiami pačių savininkų tarpusavio sutarimu.

 

SB "Paežerys 1"

Valdyba