Naujienos

06.27.2020

2019 m pajamų-išlaidų sąmata

Prašom susipažinti su 2019 metų pajamų-išlaidų sąmata:

 

06.11.2020

Kvietimas į visuotinį ataskaitinį-rinkiminį narių susirinkimą!

 

V I S U O T I N I S

SODININKŲ BENDRIJOS “ PAEŽERYS 1”

         SODININKŲ SUSIRINKIMAS

Šių metų    BIRŽELIO   mėn. 27 dieną 11 valandą

 

Sakališkių g. prie autobusų stotelės PAEŽERYSįvyks

A T A S K A I T I N I S – R I N K I M I N I S

BENDRIJOS SODININKŲ SUSIRINKIMAS.

DARBOTVARKĖJE:

1.   Bendrijos Valdybos veiklos ataskaita už 2019 m.

2.   Bendrijos ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už 2019 metus.

3.   Revizijos komisijos ataskaita.

4.   Diskusijos, ataskaitų tvirtinimas ir Valdybos veiklos įvertinimas.

5.   S.B. Valdybos, Valdybos pirmininko ir revizijos komisijos rinkimai.

6.   S.B. “PAEŽERYS 1” 2020 m. metinio mokesčio, pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

7.   Skolų iš bendrijos sodininkų išieškojimo problemos.

8.   Infrastruktūros vystimosi perspektyvos:

                   a) dėl sodininkų bendrijose esančių kelių (gatvių) perdavimo savivaldybėms patikėjimo teise.

9.   Einamieji klausimai:   

    a)Bendrijos buveinės adreso registravimas;

    b)Išrinkto pirmininko įgaliojimo VV patvirtinimas;

    c)Skolų, sklypų parduotų iš varžytinių, nurašymas.

 

Kviečiame visus sodininkus, bendrijos narius ir ne bendrijos narius, aktyviai dalyvauti.

 

Bendrijos narių registracija nuo 10 val. 30 min.

       Su susirinkimo dokumentais galima susipažinti adresu:

Krakiškių sodų 4-oji gatvė Nr.25.

Tel. 272 6696; 8615 38409.

Tinklalapyje www.paezerys1.lt

Susirinkimui neįvykus dėl kvorumo,pakartotinis susirinkimas vyks š.m. liepos mėn.11d.11 val. ten pat,pagal tą pačią darbotvarkę.

BENDRIJOS VALDYBA

Atnaujinta 20 liepos 30, Ketvirtadienis 18:43
04.14.2020

Reikalavimai statiniams ir želdiniams sodininkų bendrijose Pirmo puslapio

Reikalavimai želdiniams sodų bendrijose gali būti rasti mūsų bendrijos puslapyje:

http://paezerys1.lt/index.php/dokumentai-sb/item/166-reikalavimai-statiniams-ir-%C5%BEeldiniams-sodinink%C5%B3-bendrijose