Naujienos

06.05.2021

Visuotinis ataskaitinis susirinkimas Pirmo puslapio

Dėmesio

 

Šių metų birželio mėn. 17 dieną (ketvirtadienį) 19 valandą

Sakališkių g. prie autobusų stotelės "PAEŽERYS" įvyks

VISUOTINIS ATASKAITINIS SODININKŲ BENDRIJOS " PAEŽERYS 1"
SODININKŲ SUSIRINKIMAS

DARBOTVARKĖJE:

1. Bendrijos Valdybos veiklos ataskaita už 2020 m.
2. Bendrijos ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už 2020 metus.
3. Revizijos komisijos ataskaita.
4. Diskusijos, ataskaitų tvirtinimas ir Valdybos veiklos įvertinimas.
5. SB "Paežerys1" Revizijos komisijos darbo reglamento tvirtinimas ir revizinės komisijos pirmininko rinkimai.
6. SB "Paežerys1" naujos redakcijos Įstatų tvirtinimas.
7. SB "Paežerys1" naujos redakcijos Vidaus tvarkos tvirtinimas.
8. SB "Paežerys1" bendro naudojimo turto aprašo tvirtinimas.
9. SB "Paežerys1" 2021 m. metinio mokesčio, pajamų - išlaidų sąmatos tvirtinimas.
10. Einamieji klausimai:
a) Skolų iš bendrijos sodininkų išieškojimo problemos;
b) Informacija apie VV vykdomus darbus;
c) Informacija apie Bendrijos neapšviestų gatvių apšvietimo galimybę ir preliminarios sąmatos pristatymas;
d) Pirmininkės naujo atlyginimo ir kuro išlaidų patvirtinimas;
e) NŽT kelių pločio sodo bendrijoje patikrinimo rezultatai;
f) Pėsčiųjų tako Sakališkių ir Avietyno gatvėse klausimas.

Kviečiame visus sodininkus, bendrijos narius ir kitus asmenis, aktyviai dalyvauti. Susirinkimo dalyviai privalo dėvėti veido kaukes.

Bendrijos narių registracija nuo 18 val. 30 min.

Su susirinkimo dokumentais galima susipažinti adresu:
Krakiškių sodų 1-oji gatvė Nr.2.
Tel. ; 8686 62038.
Tinklalapyje www.paezerys1.lt

Susirinkimui neįvykus dėl kvorumo, pakartotinis susirinkimas vyks š.m. liepos mėn 01 d. 19 val. ten pat, pagal tą pačią darbotvarkę.

BENDRIJOS VALDYBA 2021.06.02.

 

P.S. Susirinkimo informacija ir išankstinio balsavimo biuletenis bus paruošti ir čia prieinami artimiausiu metu.

Atnaujinta 21 birželio 17, Ketvirtadienis 18:46
04.20.2021

Skelbimas dėl Vandens ir nuotekų tinklų Pirmo puslapio

Gerb. SB „Paežerys 1" sodininkai,
Informuojame, kad UAB Vilniaus vandenys" (toliau – VV) išrinktas magistralinių tinklų statybos rangovo UAB „Gensera"projektų vadovas patvirtino, kad 2021 m. balandžio 9 d. gautas statybos leidimas ir mūsų bendrijos ir prie mūsų prisijungusių dar 3 kaimyninių bendrijų teritorijoje nuo balandžio 19 d. bus pradėti vykdyti vandentiekio/nuotekų tinklų statybos darbai. UAB „Gensera" jau įsirengė netoli SB „Žalieji ežerai" teritorijos savo buveinę, pradėjo vežti medžiagas, reikalingą įrangą, techniką ir pan., gerai išsinagrinėjo su darbo vieta susijusius klausimus. Rangovo atstovas atkreipė dėmesį, kad praktiškai visose bendrijose yra nemažai vietų, kur sklypų savininkai savo sklypų ribas (tvoros, gyvatvorės yra už sklypo ribų) yra pasididinę gatvių, kur rangovui ir taip mažai vietos su galinga technika išsitekti, sąskaita. Bendrijos valdyba dar kartą primygtinai prašo sutvarkyti į gatvės zoną išlindusias gyvatvores, tvoras, statinius, nes rangovas tokius želdinius, statinius, tvoras nėra įpareigotas išsaugoti ir to nedarys. Rangovo atstovas nurodė, kad visų bendrijų teritorijoje darbus vykdys keturios darbų brigados. Darbus planuojama pradėti nuo s/b „Šermukšnėlė" teritorijos (aukščiausia magistralinių tinklų vieta) ir gana greitai, prijungę kitas darbo brigadas vienu metu dirbs visose bendrijose. Prašom visus sekti informaciją skelbiamą bendrijos internetinėje svetainėje ir skelbimo lentose. Bendrijos valdyba papildomai stengsis informuoti, kada, kokiose gatvėse bus pradėti kasimo darbai, kad įspėti kokiomis gatvėmis negalės pravažiuoti autotransporto priemonės. Kartu spręsime, kur parkuosime automobilius ir pan. Tikimės Jūsų supratimo, o rangovo atstovas pažadėjo bendradarbiauti, kaip galima dažniau/tiksliau teikti mums informaciją, įspėti gyventojus apie būsimus trukdymus.


Bendrijos valdyba

03.26.2021

Sveikinimas Pirmo puslapio

GERBIAMI SODININKAI,

           Šv. Velykų proga nuoširdžiai sveikiname Jus ir Jūsų artimuosius. Tegul bundanti gamta dovanoja stiprybę ir sėkmę, įkvepia pasitikėjimo savimi.

Linkime, kad ši vilties ir prisikėlimo šventė atneštų šilumą, šviesą ir džiaugsmą. Būkite sveiki ir laimingi.

                               SB“Paežerys1“ valdyba

 

Atnaujinta 21 kovo 26, Penktadienis 12:12