Valdybos posėdžio (2020 07 21) protokolo išrašas

SODININKŲ BENDRIJA „PAEŽERYS 1“ VALDYBA

 

SODININKŲ BENDRIJOS „PAEŽERYS 1“ VALDYBOS POSĖDŽIO

 

PROTOKOLO Nr. 39  IŠRAŠAS

2020 07 21

 

Posėdis įvyko 2020 07 21

            Posėdžio vieta – Krakiškių sodų 1-oji g. - 2

            Posėdžio pirmininkė – Jadvyga Orševska

            Posėdžio sekretorė – Greta Ramonienė

            Dalyvauja:

            valdybos pirmininkė –Jadvyga Orševska

            valdybos nariai – Vitalijus Fominas, Pranciškus Vitta, Egidijus Meškauskas, Gediminas Jukna, Greta Ramonienė, Valentas Lušys           

           

Darbotvarkė:

 

1.     Pareigų ir atsakomybės sričių paskirstymas tarp valdybos narių.

2.      A. A. Slavinsko atleidimas iš užimamų pareigų ir  darbo sutarties sudarymas su J. Orševska.

3.      Dokumentų priėmimo - perdavimo komisijos sudarymas, perimamų iš atleisto pirmininko A. A. Slavinsko.

4.      Įgaliojimo pirmininkei J. Orševskai suteikimas atstovauti valdybą visais klausimais, susijusiais su Bendrijos interesais.

5.      V. Lušiui įgaliojimo suteikimas kreipimuisi į NŽT dėl kelių, priklausančių Bendrijai kadastrinių matavimų.

6.     Einamieji klausimai

 

Valdybos nariai bendru sutarimu pritarė pasiūlytai darbotvarkei.

 

Posėdžio eiga

1.     Svarstyta:

Pareigų ir atsakomybės sričių paskirstymas tarp valdybos narių

 

Valdybos nariai  sekančiai pasiskirstė pareigas ir atsakomybės sritis:

·       Jadvyga Orševska – pirmininkė, atsakinga už valdybos darbo organizavimą, teisinius klausimus;

·       Greta Ramonienė – sekretorė, atsakinga už posėdžių protokolų rašymą, posėdžių skelbimą, raštų institucijoms rašymą.

·       Valentas Lušys – atsakingas už viešąją tvarką;

·       Vitalijus Fominas – buhalteris, atsakingas už buhalterijos tvarkymą ir vedimą, skolų išieškojimą;

·       Pranciškus Vitta –  atsakingas už tinklapio priežiūrą;

·       Gediminas Jukna – atsakingas už infrastruktūros vystymą, skolų išieškojimą;

·       Egidijus Meškauskas – atsakingas už infrastruktūros vystymą, skolų išieškojimą.

Pasirašytas valdybos narių sutikimas dėl valdybos narių asmens duomenų viešo skelbimo internetiniame puslapyje ir skelbimo lentose.

 

Valdybos narių kontaktai:

Jadvyga Orševska – pirmininkė  tel. +370686 62038; el.p: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.">jadvyga.orsevska@gmail.com;

Greta Ramonienė – sekretorė;  tel. +370675 27713; el.p;greta239@gmail.com

Vitalijus Fominas – buhalteris, tel. +370696 66928; el.p; vitalijussartai@gmail.com

Valentas Lušys -  tel. +370646 40010; el.p; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.">valentas.lusys@gmail.com

Gediminas Jukna – tel. +370686 55260; el.p; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.">gediminas@gmail.com

Egidijus Meškauskas –  tel. +370662 06607; el.p;egydijus@gmail.com

Pranciškus Vitta – tel. +370689 87149; el.p; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.">pranasvj@yahoo.com

 

2.Svarstyta:

Atleisti A. A. Slavinską iš užimamų pareigų ir sudaryti darbo sutartį su J. Orševska.

Nutarta:

Kadangi visuotinio ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu A. A. Slavinskas nebuvo perrinktas sekančiai pirmininko kadencijai, o nauja pirmininke išrinkta J. Orševska, valdybos nariai pritarė A. A. Slavinsko atleidimui pagal Darbo kodekso 104 str. 2 punktą. Įpareigojo V. Fominą apskaičiuoti ir išmokėti visas priklausančias išeitines išmokas bei kompensacijas už nepanaudotas atostogas. Pritarta pasirašyti naują darbo sutartį su J.Orševska bei įpareigoti V.Fominą šią sutartį pasirašyti.

Nutarimui pritarta - vienbalsiai.

 

3.      Svarstyta:

Sudaryti iš atleisto pirmininko A. A. Slavinsko dokumentų priėmimo-perdavimo  komisiją.

            Nutarta:

Sudaryta dokumentų priėmimo- perdavimo komisiją. Iškeltos komisijos kandidatūros:

·       Jadvyga Orševska

·       Vitalijus Fominas

·       Greta Ramonienė

Pasiūlytoms kandidatūroms pritarta - vienbalsiai.

 

4.     Svarstyta:

Įgalioti naują pirmininkę atstovauti SB visais klausimais, susijusiais su Bendrijos interesais

Nutarta:

Įgalioti pirmininkę Jadvygą Orševską  pasirašyti visus dokumentus, sutartis (sandorius) sudaromus Bendrijos „Paežerys 1“ vardu, atstovauti Bendrijai visose valstybinėse ir vietos savivaldos institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose, teismuose, atliekant veiksmus, būtinus aukščiau nurodyto įgaliojimo įgyvendinimui.

Buvo pasirašytas raštiškas įgaliojimas.

 Sprendimui pritarta - vienbalsiai.

 

5.      Svarstyta:

Dėl  V. Lušiui įgaliojimo suteikimo kreipimuisi į NŽT dėl kelių, priklausančių Bendrijai kadastrinių matavimų.

Nutarta:

Įgalioti  V. Lušį kreiptis į NŽT dėl kelių, priklausančių Bendrijai kadastrinių matavimų.

 Sprendimui pritarta vienbalsiai.

 

 

 

Valdybos pirmininkas J.Orševska                                                      ________________

Parašas

Valdybos sekretorė G.Ramonienė                                                      ________________

Parašas

 

1.     Pareigų ir atsakomybės sričių paskirstymas tarp valdybos narių.

2.      A. A. Slavinsko atleidimas iš užimamų pareigų ir  darbo sutarties sudarymas su J. Orševska.

3.      Dokumentų priėmimo - perdavimo komisijos sudarymas, perimamų iš atleisto pirmininko A. A. Slavinsko.

4.      Įgaliojimo pirmininkei J. Orševskai suteikimas atstovauti valdybą visais klausimais, susijusiais su Bendrijos interesais.

5.      V. Lušiui įgaliojimo suteikimas kreipimuisi į NŽT dėl kelių, priklausančių Bendrijai kadastrinių matavimų.

6.     Einamieji klausimai

Atnaujinta 20 rugpjūčio 11, Antradienis 19:54