Valdybos posėdžio Nr 47 išrašas

2021 12 21 d. Valdybos posedžio protokolo išrašas Nr 47.